Pemikiran Khawarij

January 7, 2012 by airianto  
Filed under Fiqh Laws, Moslem

Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu adalah seseorang yang membaca Alquran, sehingga apabila telah diperlihatkan kepadanya keindahannya dan tadinya ia adalah pembela Islam, tiba-tiba ia lepas dari Islam dan melemparkan (Alquran) ke belakangnya, dan mendatangi tetangganya dengan membawa pedang dan menuduhnya dengan kesyirikan.” Aku berkata (periwayat hadis ed.), “Wahai Nabi Allah, siapakah yang lebih layak kepada kesyirikan, yang dituduh atau yang menuduh?” Beliau menjawab, “Yang menuduh (lebih layak). (HR. Al Bazzar)[1]

Read more

Manasik Haji dan Umroh

December 15, 2011 by airianto  
Filed under Fiqh Laws, Moslem

Read more

Pemahaman Sahabat Rasulullah Sebagai Standar Beragama

June 21, 2011 by airianto  
Filed under Advice, Moslem

Ustadz Zainal Abidin Syamsudin, Lc – www.zainalabidin.org


Islam Membawa Kedamaian

June 20, 2011 by airianto  
Filed under Advice, Moslem

Ustadz Zainal Abidin Syamsudin, Lc – www.zainalabidin.org


Ulama-Ulama Pembela Da’wah Salafiyah

December 20, 2010 by airianto  
Filed under Actual, Moslem

Oleh
Syeikh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al Atsari

Sesungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kami memohon pertolongan, ampunan, dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan–keburukan diri kami dan kejelekan – kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka tidak ada seorangpun yang bisa menyesatkannya dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorangpun yang bisa memberi petunjuk kepadanya Subhanahu wa Ta’ala.

Read more

« Previous PageNext Page »