Nasihat Ulama “Keutamaan Memiliki Sahabat Mukmin”

November 14, 2015 by airianto  
Filed under Contemplation, Moslem

Tabligh Akbar Syaikh Ali Hasan Al-Halaby

Tabligh Akbar Syaikh Ali Hasan Al-Halaby, Masjid Istiqlal Jakarta, 16 Agustus 2015

Apabila penghuni Syurga telah masuk ke dalam Syurga, lalu mereka tidak berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu ketika di dunia, lalu mereka bertanya tentang sahabat mereka kepada Allah Azza wa Jalla.

Yaa Rabb …
Kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia, yang sholat bersama kami … puasa bersama kami … dan berjuang bersama kami …

Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Pergilah ke neraka, lalu keluarkan sahabatmu yang di hatinya ada IMAN walaupun hanya sebutir zarrah.” (HR. Ibnul Mubarak dalam kitab “Az-Zuhd”).

Al-Hasan Al-Bashri berkata, “Perbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu, karena mereka memiliki syafa’at pada hari kiamat”.

Ibnul Jauzi pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya sambil menangis, “Jika kalian tidak menemukan aku nanti di Syurga bersama kalian, maka tolonglah bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang aku.

“Wahai Rabb kami … hamba-Mu fulan, sewaktu di dunia selalu mengingatkan kami tentang ENGKAU, maka masukkanlah dia bersama kami di Syurga-Mu”.

Maka wahai sahabat-sahabatku … Mudah-mudahan dengan ini, aku telah mengingatkanmu tentang Allah Jalla wa ‘Ala … Agar aku dapat besertamu kelak di Syurga dan Ridho-Nya …

Aku memohon kepada-Mu Yaa Allah, Kurniakanlah kepadaku sahabat-sahabat yang selalu mengajakku untuk tunduk patuh dan taat kepada Syariat-Mu … Kekalkanlah persahabatan kami hingga kami bertemu di Akhirat dengan-Mu … Aamiin.

Seia-sekata dengan Ibnul Jauzi Rahimahullah, wahai sahabat-sahabatku ….. jika kalian tidak menemukan aku nanti di Syurga bersama kalian, maka tolonglah bertanya kepada Allah Azza wa Jalla tentang aku… please.

Source: Sahabat WhatsApp.com


Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Spam Protection by WP-SpamFree